Temetkezési szolgáltatások

A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN

logo

 

A Fiumei Úti Sírkert vagyonkezelési feladatait 2016. május 1-jétől a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) látja el. A sírkertben továbbra is vannak koporsós és urnás temetések, illetve a hamvak szórására is egész évben lehetőség nyílik.

A sírkert törzstemető részében jelenleg már nincs lehetőség új temetkezési helyek megváltására, azonban meglévő, újraváltott sírokba a rátemetések lehetősége változatlanul engedélyezett. 

A hamvak szórása továbbra is az exkluzív kialakítású 36-os parcellában történik, amelyet bárki, külön engedély nélkül megrendelhet. A szóróparcella berendezései időjárástól függetlenül, az év valamennyi hónapjában lehetővé teszik a hamvak szórását. Az itt elhelyezett elhunytak nevét a család külön megrendelés alapján a kegyeleti park szélén elhelyezett emlékpark gránitoszlopaira vésetheti fel.

A NÖRI temetkezési szolgáltatást nem végez. Az üzemeltetéshez kapcsolódó temetkezési szolgáltatásokat (új sír kiásása, hamvak szórása) a NÖRI szerződéses partnere, a SZIGÜ Inri Kft. látja el.

A sírkertben minden más temetkezési szolgáltatást kizárólag az a temetkezési szolgáltató láthat el, amely NÖRI-regisztrációval rendelkezik. A temetkezési szolgáltatásokat közvetlenül a temetkezési szolgáltatótól kell megrendelni, valamint a mellékletben szereplő díjakat is neki kell megfizetni.

A temetkezéssel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse a temetkezési szolgáltatókat!

Sírgondozás

A Fiumei Úti Sírkertben lehetőség nyílik a különböző típusú temetkezési helyek egynyári virágokkal, illetve évelőkkel történő beültetésének és rendszeres ápolásának megrendelésére, havi rendszerességgel, illetve az egész sírgondozási szezonban. Továbbá a NÖRI a sírgondozási szolgáltatások keretén belül vállalja a sírok hantolását, öntözését, ápolását, környezetének rendben tartását.

A NÖRI olyan egyedi igények kielégítését is vállalja, mint pl. Mindenszentek ünnepén virágdíszek, mécsesek elhelyezése, fénykép készítése stb.

A sírok gondozását és ápolását nagy tapasztalattal rendelkező kertész szakemberek közreműködésével és felügyeletével végzi a NÖRI.

A temetőben végzett munkálatok

Temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának feltételeire a jelen temetőszabályzat előírásai, műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági előírások, továbbá a NÖRI-vel kötött szerződésben foglaltak az irányadók. A sírkertben a temetkezési helyeket sírjelekkel jelölik. A sírjel a temetési hely megjelölésére használt különféle építmény (pl. sírkő) vagy tárgy (pl. fakereszt). A sírjel elhelyezését, felújítását a NÖRI előzetesen engedélyezi. A sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

A temetési helyen csak a NÖRI előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjeleket elhelyezni nem szabad. E rendelkezés a meglévő sírjelek felújítása során is irányadó.

A sírkertben sírkőmunkálatot kizárólag az ilyen jellegű vállalkozási tevékenységre jogosító okirattal rendelkező egyéni vállalkozó végezhet. Sírkőbontás és állítás, vésés, tisztítás, betűfestés és egyéb sírkőmunkálatok megkezdését megelőzően legalább három munkanappal írásbeli kérelmet kell benyújtani a NÖRI-hez. A felállításra kerülő sírjelnek minden esetben alkalmazkodnia kell a sírkert sajátosságaihoz, egyedi képéhez, atmoszférájához. 

 

Temetési hely feletti rendelkezési jog:

A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a Ttv. 40/I. § (5) bekezdése alapján a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.

A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a NÖRI a temetőszabályzatban határozza meg. Lejárt  sírboltok újraváltása csak egyedi elbírálás alapján, Főigazgatói engedéllyel lehetséges. 

 

Keressen minket

TELEFONON:

 

+36 (1) 8963889
+36 (1) 8963902
+36 (1) 7951649 
+36 70 400 8632

 

E-MAILBEN: fiumei@nori.gov.hu

VAGY SZEMÉLYESEN IS TEMETŐIRODÁNKBAN

Hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:30

Pénteken: 8:00-14:00

A sírkertben alkalmazott díjakat, a további részleteket és pontos feltételeket a Fiumei úti sírkert temetőszabályzata tartalmazza

A Nemzeti Sírkertbe sorolt védett sírokra vonatkozó szabályok

Nemzeti Sírkert (Nemzeti Panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége. A Nemzeti Sírkertbe tartozó sírhelyek a temető fennállásáig nem szüntethetők meg és nem helyezhetők át. Ha a sírkert megszűnik, a temetési helyek áthelyezéséről annak kell gondoskodnia, akinek a megszüntetés az érdekkörébe tartozik.

A Nemzeti Sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában a NÖRI gyakorolja a rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is. Nemzeti Sírkertbe tartozó sírhelyen sírjelet állítani, sírboltot építeni, azon változtatni, illetőleg áthelyezni vagy lebontani külön jogszabály rendelkezései szerint, valamint a NÖRI hozzájárulása alapján szabad.

A Nemzeti Sírkertbe tartozó temetési hely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben azonban a NÖRI döntése alapján a Nemzeti Sírkertbe tartozó sírba új, koporsós betemetés történik, a sírhely egyszeri, újraváltási díját minden egyes új betemetés esetén meg kell fizetni. Ha olyan, Nemzeti Sírkertbe tartozó sírba temetkeznek, amelyen még érvényes a megváltás, akkor a megváltás kezdetétől az új betemetésig eltelt időszakra eső arányos megváltási díjat kell megfizetni.

A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhelyek, hősi temetési helyek, a műemléki védelem alatt álló temetési helyek, sírjelek esetén a védettség tényét és okát a NÖRI a sírhelyek nyilvántartásában feltünteti.

logo
Tudnivalók

A Fiumei úti sírkert mauzóleumai csak előzetes egyeztetéssel látogathatók, a Nemzeti Örökség Intézete munkatársa kíséretében.

 

A sírkertbe autóval történő behajtás az első órában ingyenes. A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet kerékpárral közlekedni.

 

A temető területén fotó vagy vágókép csak előzetes bejelentést követően készíthető. A temetőben filmet forgatni csak előzetes írásbeli engedély és a NÖRI-vel kötött egyedi szerződés alapján lehet.

Nyitvatartás
JANUÁR, FEBRUÁR

7:30 - 17:00

MÁRCIUS

7:00 - 17:30

ÁPRILIS

7:00 - 19:00

MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS

7:00 - 20:00

AUGUSZTUS

7:00 - 19:00

SZEPTEMBER

7:00 - 18:00

OKTÓBER

7:00 - 17:00

NOVEMBER, DECEMBER

7:30 - 17:00

Kapcsolat

Cím: 1086 Budapest,

Fiumei út 16-18.

 

Tel.:

+36 1 896-3889

+36 1 896-3902

+36 70 400-8632

 

E-mail
nori@nori.gov.hu

 

Sajtókapcsolatok
sajto@nori.gov.hu

Írjon nekünk
Az év honlapja