19. parcella

Mária és Magdolna, Lukács Antal síremléke, bronz, 1884 (19-1-1)

Szobrász: Zala György

Az 1884-ben faragott Mária és Magdolna márványcsoport Zala György első klasszikus alkotásának tekinthető, aki ekkor még Münchenben tanulmányi éveit töltötte. Ezzel a szobrával az ifjú művész elnyerte a Képzőművészeti Társulat művészeti nagydíját. A mű komoly sikerét az is jelzi, hogy ennek a korai munkájának köszönhetően országos ismertségre tett szert.

Kétségtelen a kompozíciónak Michelangelo Pietájával való rokonsága, de a két szobor kifejezéstartalma eltér egymástól. A reneszánsz mester művén Mária fia holttestét tartja ölében, Zala kompozíciójában Krisztus alakja helyére Mária Magdolnáé kerül, aki a fájdalmas Szűz elé rogyva kétségbeesetten tördeli a kezét.  Az anya fájdalmát átélő, de mégis vigasztalni tudó istenanya tartja a lelket a lábaihoz rogyó, zilált Magdolnában. Ez az ábrázolásmód teljesen új felfogást jelent a hagyományos Pieta-ábrázolásokhoz képest. Az isteni lényegű bűntelen Krisztust Zala György a közfelfogásban bűnös asszonynak titulált Magdolnával cseréli fel, ezáltal válik a legmélyebb fájdalmat átélő, fiát elvesztő Asszony az egész emberiség gondviselőjévé a gyász pillanataiban.

Az eredeti márványalkotást a pécsi Püspöki Palota őrzi.

Zala György (Alsólendva, 1858. április 16. – Budapest, 1937. július 31.)

Zala György a magyarországi szobrászművészek közül talán a legfoglalkoztatottabb volt, akinek működése az ország felvirágzásának idejére esett. A múlt századforduló nagy szobrásztriászának (Zala György, Fadrusz János, Stróbl Alajos) egyike, akinek tehetségét nemcsak a történeti Magyarország, hanem a csonka ország is megbecsülte. 
Zala a mai Szlovénia területén található Alsólendván született. Szüleit korán elveszítette, ezután nagybátyjai vették magukhoz, és mivel a gyerek Zalát a rajzoláson kívül semmi nem érdekelte, Pestre küldték tanulni. Az érettségi után először a Műegyetemre, majd a Mintarajztanodába iratkozott be. A sziklához láncolt Prométheusz című szobra nemcsak elismeréshez, hanem ösztöndíjhoz is juttatta, tanulmányait a Bécsi Akadémián folytathatta. Később a világhírű Müncheni Akadémián tanult, ahol elkészítette első jelentős, Mária és Magdolna című szobrát, amelynek márvány változata a Pécsi Püspöki Palotában, bronz változata pedig a Fiumei úti sírkertben található. Zala számos köztéri alkotást készített, többek között az aradi vértanúk emlékművét, a Dísz téri Honvéd-emlékművet, a Döbrentei téri Erzsébet királyné-szobrot, valamint az Országház mellett látható Andrássy Gyula szobor eredeti példányát, amelyet később a készülő Sztálin-szoborba olvasztottak be.

Zala György legreprezentatívabb és legemblematikusabb műve a Hősök terének szobor-együttese. A középen lévő oszlop tetején az 1900-as párizsi világkiállításon Grand Prix-díjat nyert Gábriel arkangyal, az oszlop előtt pedig Árpád és a honfoglaló vezérek lovasszobrai kaptak helyet. A kolonnádokra emlékeztető íves oszlopok között felállított tizennégy királyszobor közül négyet, a Háború és Béke szoborcsoportot és minden domborművet ő mintázott meg.


Mary and Magdalene, tomb of Antal Lukács, bronze, 1884 (19-1-1)

Sculptor: György Zala 

The marble Mary and Magdalene composition carved in 1884 can be viewed as György Zala’s first classical piece. At the time he was still studying in Munich. The young artist’s work won him the art grand prix of the Fine Art Society. As an indication of its significance, this early work of his brought him national recognition at a single stroke.  

There are indisputable similarities between the composition and Michelangelo’s Pieta, but the expressive content of the two statues differs. In the work by the Renaissance master, Mary cradles the body of her son, whereas in the Zala composition the figure of Christ is replaced with that of Mary Magdalene, who, having collapsed at the feet of the grieving Virgin Mary, wrings her hands in desperation. The Mother of God, experiencing the agony of a mother yet still able to provide succour, supports the distraught Magdalene. This representational mode brings out a completely new dimension compared to traditional Pieta representations. György Zala exchanges the divine essence of a sinless Christ for that of Magdalene, commonly held to be a sinner, and thus the Virgin Mary, losing her son and living through the most profound agony, becomes caregiver of humanity as a whole in the moment of mourning.

The original marble work is preserved in the Bishop’s Palace, Pécs.

György Zala (Alsólendva, 16 April 1858 – Budapest, 31 July 1937)

Of all the sculptors in Hungary at the time, György Zala was perhaps the busiest. He worked exactly at the moment that the country was undergoing major rejuvenation. A member of the great sculptor-troika (György Zala, János Fadrusz, Alajos Stróbl) in the late 19th century, early 20th century, his talent was respected in Greater Hungary and the post-Trianon state as well.
Zala was born in Lendava (Alsólendva) in what is today the territory of Slovakia. He lost his parents when he was still young and his uncles took him in. Since the boy showed no interest in anything other than drawing, they sent him off to Budapest to study. After finishing school he enrolled first at the Technical University and then the School of Modelling. His sculpture Prometheus Chained to the Rock not only won him fame but a scholarship, too, allowing him to continue his studies at the Vienna Academy. Later he studied at the world-famous Munich Academy where he made his first significant statue, Mary and Magdolna, the marble version of which is in the Bishop’s Palace, Pécs and the bronze version in Fiumei Road Cemetery. Zala made numerous public works, among them the memorial to the martyrs of Arad, the National Defence memorial on Dísz Square, the statue of Queen Elizabeth on Döbrentei Square and the original statue of Gyula Andrássy next to parliament, which was later melted down for a statue of Stalin.

György Zala’s most significant and iconic work is the statue composition on Heroes’ Square in the capital. The statue of Archangel Gabriel, which won the Grand Prix at the 1900 Paris World Exhibition, is on top of the column in the centre of the ensemble, and his equestrian statues of the conquering Magyar tribal chieftains and Árpád are in front of the column. Of the 14 statues of royalty erected between the arched columns on what resembles colonnades he made four, the War and Peace composition and all the reliefs. 


Vissza a szoborpark listára
logo
Tudnivalók

A Fiumei úti sírkert mauzóleumai csak előzetes egyeztetéssel látogathatók, a Nemzeti Örökség Intézete munkatársa kíséretében.

 

A sírkertbe autóval történő behajtás az első órában ingyenes. A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet kerékpárral közlekedni.

 

A temető területén fotó vagy vágókép csak előzetes bejelentést követően készíthető. A temetőben filmet forgatni csak előzetes írásbeli engedély és a NÖRI-vel kötött egyedi szerződés alapján lehet.

Nyitvatartás
JANUÁR, FEBRUÁR

7:30 - 17:00

MÁRCIUS

7:00 - 17:30

ÁPRILIS

7:00 - 19:00

MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS

7:00 - 20:00

AUGUSZTUS

7:00 - 19:00

SZEPTEMBER

7:00 - 18:00

OKTÓBER

7:00 - 17:00

NOVEMBER, DECEMBER

7:30 - 17:00

Kapcsolat

Cím: 1086 Budapest,

Fiumei út 16-18.

 

Tel.:

+36 1 896-3889

+36 1 896-3902

+36 70 400-8632

 

E-mail
nori@nori.gov.hu

 

Sajtókapcsolatok
sajto@nori.gov.hu

Írjon nekünk
Az év honlapja